Siva ekonomija u oblasti „digitalnih“usluga – kritika domaćeg strateškog okvira i poreskopravnog odgovora

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 447-459

AUTOR(I): Milivoje Lapčević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.447L

SAŽETAK:

Dinamičnost sektora usluga i njegov očekivani rast u budućnosti, po prirodi stvari, biće praćen i pojavom novih formi sive ekonomije u ovoj oblasti, posebno u segmentu „digitalnih“ uslužnih delatnosti. Ovaj rad predstavljaće kritiku aktuelnog programskog (strateškog) okvira borbe protiv sive ekonomije na domaćem planu, budući da u okviru njega ni izbliza nisu uvažene specifičnosti sektora usluga kada je reč o potencijalima generisanja neželjenih ponašanja ekonomskih subjekta. Takođe, autor će pokušati da ilustruje kvalitativnu „težinu“ aktuelnih napora finansijskih upravljača u suočavanju sa problemom izbegavanja plaćanja poreza u oblasti oporezivanja prihoda od uslužnih delatnosti koji se ostvaruju iz inostranstva. Autor će u tom smislu, pokušati da ilustruje u kojoj meri ad hoc „racije“ poreskih vlasti zaista predstavljaju efektivan doprinos suočavanju sa metastaziranom poreskom evazijom u oblasti oporezivanja dohotka.

KLJUČNE REČI: 

digitalne usluge, siva ekonomija, strateško planiranje, poreska evazija.

LITERATURA: