O ekološkoj funkciji pojedinih poreskih podsticaja

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 373-383

AUTOR(I): Predrag Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.373S

SAŽETAK:

Poreski podsticaji mogu se posmatrati kao potpora države poreskom obvezniku. Najčešće se argumentuju mogućnošću uvećane stimulacije stranih ulaganja u privredu. Ipak, poreski podsticaji samo su jedan od faktora koje investitori uzimaju u obzir i uključuju u svoje ekonomske odluke. Čini se neophodnim uspostavljanje ravnoteže između takvog načina zadovoljenja potrebe za privlačenjem inostranog kapitala i potrebe za zaštitom životne sredine kao našeg egzistencijalnog conditio sine qua non. Valja pozdraviti nameru zakonodavca da stimuliše kupovinu električnih i hibridnih vozila, kako bi se, i sa te strane, uticalo na smanjenje zagađenja. No, ostaje upitno da li će postojeći poreski podsticaji zaista i ostvariti svoju nefiskalnu, ekološku, funkciju.

KLJUČNE REČI: 

poreski podsticaji, ekološki porezi, zeleno oporezivanje, održivi razvoj, životna sredina

LITERATURA: