Influenser marketing: potreba uspostavljanja pravne regulative

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 321-333

AUTOR(I): Sonja Lučić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.321L

SAŽETAK:

U 21. veku koji karakteriše ubrzana digitalizacija, kompanije koje žele da imaju prednost nad drugim kompanijama, prate i nove trendove u razvoju marketinga. Drugim rečima, pored inoviranja svojih proizvoda, poslednjih godina kompanije polako prelaze sa tradicionalnog marketinga putem štampe, radija i televizije na onlajn marketing. Međutim, specifičan oblik marketinga, takozvani „influenser marketing“ postaje sve važniji i popularniji zbog sve većeg umrežavanja putem platformi društvenih medija kao što su Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.

Upotreba javnih ličnosti u marketinške svrhe nije novost. Naime, poznate ličnosti se već dugo koriste u reklamnoj industriji, budući da potrošači vole da se oslanjaju na njihov dobar ukus i iskustvo. U radu će biti napravljena razlika između dozvoljenog oglašavanja proizvoda od strane influensera i tzv. prikrivenog oglašavanja  kao nedozvoljenog oblika reklamiranja

KLJUČNE REČI: 

influenser; pratilac; društvene mreže; marketing, prikriveno oglašavanje.

LITERATURA: