Ugovorni sistemi snabdevanja i nepoštena trgovačka praksa u dokumentima Evropske komisije

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 305-320

AUTOR(I): Stefan Šokinjov

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.305S

SAŽETAK:

Usvajanjem Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u privrednopravnim (business-to-business) odnosima subjekata ugovornih sistema snabdevanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, stvoren je u tržišnom pravu Evropske unije nov pravni institut: nepoštena trgovačka praksa. Reč je o trgovačkoj praksi koju kupci protivno trgovačkim običajima, normama poslovnog morala i načelima ugovornog prava (a pre svega: dobre vere, savesnosti i poštenja), u ugovornom sistemu snabdevanja preduzimaju prema svojim sopstvenim snabdevačima. U radu je predstavljena evolucija nastanka tog pravnog instituta. To je urađeno pregledom dokumenata izdavanih od 2008. do 2016. godine. Pretežno su obrađeni dokumenti Evropske Komisije.

KLJUČNE REČI: 

nepoštena trgovačka praksa, Evropska Komisija, ugovorni sistem snabdevanja, usluge distribucije.

LITERATURA: