Digitalizacija usluga visokog obrazovanja

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 285-293

AUTOR(I): Srđan Đorđević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.285DJ

SAŽETAK:

Kontinuirani procesi razvoja visokog obrazovanja neretko su praćeni faktorima iznenadnih pojava, na koje je društvo primorano da odgovori Reč je o nepretpostavljenim krupnim događajima koji izlaze iz okvira uobičajenih i ustaljenih tokova društvenog života. Pandemija virusa COVID 19 tokom 2020. godine višestruko je poremetila planirani tok nastavnih, ispitnih i vannastavnih aktivnosti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Istekom akademske 2019/2020. godine stekli su se uslovi da izvršimo analizu načina na koji je ona izvedena i privedena kraju, uz istovremeni osvrt na početak nove akademske godine. Čini se interesantnim predstaviti sadržinu propisanih novih pravila, primenu istih i efekte koji su postignuti, te konačno predložiti ideju o uvođenju novog modela studija.

KLJUČNE REČI: 

visoko obrazovanje, usluga, ustanova, pandemija, COVID 19.

LITERATURA: