Zaštitnik građana u Republici Srbiji

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 267-281

AUTOR(I): Ružica Kijevčanin

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.267K

SAŽETAK:

Vrednost jednog društvenog uređenja vredi onoliko koliko u njemu vlada zadovoljstvo, sigurnost i blagostanje među ljudima. Svrha civilizovanih i demokratskih sistema jeste garantovanje i obezbeđivanje prava i sloboda čoveka i građanina, prvenstveno preko organizovanih institucija. U uređenoj državi svaka od institucija ima jasnu određenu funkciju koja je manje ili više usmerena na olakšavanje života građana. Jedna od njih, koja će biti tema ovog rada i koja je u naš pravni sistem skorije uvedena, jeste zaštitnik građana ili ombudsman. Ideja o ovoj instituciji rodila se u Švedskoj, a posle niza godina proširena je širom sveta. Ombudsman je nezavistan državni organ koji brine o čoveku, njegovim pravima, a pre svega ga štiti od neodgovornog i protivzakonitog ponašanja organa uprave. Njegov značaj je danas nemerljiv kako za pojedinca i društvo, tako i za državu i njen ugled na međunarodnoj platformi. Pored zaštitne, njegova funkcija je i kontrolna, i to u smislu ustavnosti i zakonitosti akata i radnji upravnih organa.

KLJUČNE REČI: 

ombdusman, prava i slobode građana, upravni organi, nezavisnost.

LITERATURA: