Razvitak ustanove notarijata nakon Francuske buržoaske revolucije

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 253-265

AUTOR(I): Milica Marinković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.253M

SAŽETAK:

Autor u radu predstavlja pravnoistorijski razvitak modernog francuskog notarijata nakon Francuske buržoaske revolucije. Iako je notarijat postojao i pre Revolucije, tek poznatog od Zakona od 25. ventoze VIII godine (16. mart 1803) počinje ubrzano da se razvija i dobija na značaju prvo u Francuskoj, a potom i širom evropskog kontinenta. Na francuskoj notarskoj tradiciji razvio se i tzv. latinski tip notarijata, koji je široko prihvaćen u velikom broju zemalja koje baštine kontinentalnu pravnu tradiciju. Analizom pravnih izvora, ali i onovremene i moderne literature, autor predstavlja glavne probleme na koje je notarijat nailazio u svom razvitku tokom XIX i XX veka, kao i značaj notara za svakodnevni život Francuza.

KLJUČNE REČI: 

notarijat, notari, Francuska, Zakon od 16. marta 1803.

LITERATURA: