Finansiranje medija i objektivnost medijskih sadržaja – usluga

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 147-158

AUTOR(I): Jelena Vučković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.147V

SAŽETAK:

U radu su obrađena dva pitanja koja nisu bila povezano predmet pažnje naučne javnosti. Pitanje finansiranja medija sa suštinskom ulogom medija da pružaju objektivne, tačne i istinite informacije. Sistemi finansiranja su takvi da deformišu ovu medijsku socijalnu funkciju. U radu smo pokušali da pomirimo finansiranje medija koje determiniše ekonomski status medija sa objektivnim medijskim sadržajima kojima se pružaju medijske usluge. Istraživanje pitanja objektivnosti nas je dovelo do  verodostojnosti medijskih informacija. Postoji razlika između objektivnosti (istinitosti) i verodostojnosti medijskih sadržaja, ali i do preklapanja ovih pojmova. Verodostojnost medijskih informacija ima svoje moralne, profesionalne i edukativne standarde koji su poznati u komunikologiji. Svi ovi standardi su utemeljeni na nezavisnosti medija od svake ideologije, kao i na slobodi misli i izražavanja. Međutim, problem je što rad medijskih kuća ima svoju ekonomsku stranu koja može da dovede u pitanje mnoge od navedenih standarda. Zbog toga, potrebno je uspostaviti takav model finansiranja koji će kao kriterijume za dodelu sredstava uzeti u obzir, u najvećoj mogućoj meri, standarde verodostojnosti ili će se ovi kriterijumi uzeti kao kontrolni parametri u oceni rada medija, bilo od strane države, bilo od strane nezavisnih regulatornih tela.

KLJUČNE REČI: 

finansiranje medija, medijski sadržaji, objektivnost medija, verodostojnost medija, standardi verodostojnosti.

LITERATURA: