Prestanak ugovora o pružanju usluga fitnesa

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 97-117

AUTOR(I): Nenad Đurđević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.097DJ

SAŽETAK:

Fitnes je već dugo najmasovniji oblik korišćenja slobodnog vremena u Evropi, a u Republici Srbiji je jedna od pet najpopularnijh sportskih aktivnosti koja se obavlja u preko 2000 organizacija (fitnes centara) sa oko pola milona vežbača. Usluge u okviru fitnes centara se pružaju isključivo na osnovu  ugovora o pružanju usluga fitnesa, koji se u praksi najčešće zaključuje kao formularni ugovor. Autor u radu razmatra pitanja osnova i načina prestanka ugovora o pružanju usluga fitnesa, uključujući razloge ništavosti ugovora i mogućnosti prevremenog jednostranog raskida ugovora.

KLJUČNE REČI: 

fitnes, sport, ugovor o fitnes uslugama, prestanak ugovora, zaštita potrošača.

LITERATURA: