XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 85-93

AUTOR(I): Danijela Glušac

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.085G

SAŽETAK:

U savremenom svetu ugovor o osiguranju života zauzima značajno mesto, a to iz razloga jer obezbeđuje određeni nivo materijalne zaštite prvenstveno sebi, a potom i sebi bliskim licima. Otkup osiguranja je pravo ugovarača osiguranja (korisnika usluge osiguranja), koji ima zaključen ugovor o osiguranju života, nakon što je platio trogodišnju premiju osiguranja života, zatraži da mu osiguravač isplati otkupnu vrednost osiguranja. Otkup je u svakom slučaju štetna radnja, jer se ugovor raskida pre vremena. Predmet istraživanja sastoji se i u odgovoru na sporna pitanja u vezi sa isplatom otkupne vrednosti polise da se na taj način osvetle značajni segmenti razloga za otkup, kao i da se u okviru istih predlože njihova dalja unapređivanja. U daljem tekstu, imajući u vidu kompleksnost teme, a ograničenost obima rada, biće učinjen osvrt na glavne specifičnosti prožeto sudskom praksom.

KLJUČNE REČI: 

osiguranje, ugovor, isplata otkupne vrednosti, matematička rezerva, polisa.

LITERATURA: