Pravne posledice osude i vođenje kaznene evidencije za pravna lica koja su učinila krivično delo

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 945-960

AUTOR(I): Ivan D. Milić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.945M

SAŽETAK:

U pojedinim slučajevima novčana kazna nije krivična sankcija koja najteže pogađa osuđeno pravno lice. Nekada su po pravno lice strože pravne posledice osude. One traju određeno vreme i nastupaju po sili zakona. Sud nema mogućnosti da ih individualizuje, kao što može da individualizuje krivičnu sankciju. Svako osuđeno pravno lice se upisuju u kaznenu evidenciju. Podaci iz evidencije mogu se dati samo zakonom određenom krugu lica. U fokusu pažnje autora su upravo pravne posledice osude koje mogu da trpe osuđena prava lica i vođenje kaznene evidencije.

KLJUČNE REČI: 

osuda, evidencija, pravno lice, zabrana, gubitak prava.

LITERATURA:

 • Jakšić D., Rehabilitacija u krivičnom pravu Srbije, Žurnal za kriminalistiku i pravo, br. 2/2014.
 • Jovašević, D., Krivična odgovornost pravnih lica u Republici Srbiji, Vojno delo, br. 3/2019.
 • Jovašević, D., Krivične sankcije ‒ sredstvo kontrole kriminaliteta pravnih lica, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 74/2016.
 • Kačalov, V. V., Ugolovnaя otvetstvennostь юridičeskih lic: kritičeskiй analiz argumentov protiv, Lex russica (Russkiй zakon), № 12 (121) dekabrь 2016.
 • Lazarević, LJ., Komentar Krivičnog zakonika, Beograd, 2011.
 • Milić, I., Evidencija o osudama za privredni prestup, Zbornik radova: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, Kragujevac, 2019.
 • Milić, I., Evidencija prekršajno kažnjenih lica, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1/2015
 • Milić, I., Individualizacija kazne zatvora – kriminološki, krivičnopravni i penološki aspekt, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2017.
 • Milić, I., Pravne posledice osude za privredni prestup, Zbornik radova: Savremeni pravni promet i usluge, Kragujevac, 2018.
 • Milić I., Pravne posledice prekršajnog kažnjavanja, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 3–4/2017.
 • Minяzeva, T. F., Serebrennikova, A. V. Ugolovnaя otvetstvennostь юridičeskih lic v Rossii i Germanii: k postanovke problemы, Lex russica (Russkiй zakon), № 2 (123) fevralь 2017.
 • Mitrović, LJ., Odgovornost pravnih lica za prekršaj, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, br. 6/2016.
 • Stojanović, Z., Krivično pravo – Opšti deo, Beograd, 2009.
 • Ćorović, E., Milić, I., Šta dalje sa privrednim prestupima i aktuelnim Zakonom o privrednim prestupima?, Zbornik radova: Usluge i uslužna pravila, Kragujevac, 2016.
 • Fedčenko, V. V., Pravovыe merы predupreždeniя prestupleniй i administrativnыh pravonarušeniй эkstremistskoй napravlennosti, Ugolovnaя politika i kulьtura protivodeйstviя prestupnosti: materialы Meždunar. nauč.-prakt. konf., 20 sent. 2019. g. Tom II.
 • Zakon o javnim nabavkama, Službeni glasnik RS, br. 91/2019.
 • Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Službeni glasnik RS, br. 97/2008.
 • Zakon o privrednim prestupima, Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, Službeni list SRJ, br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, Službeni glasnik RS, br. 101/2005.
 • Krivični zakonik, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.
 • http://www.stambeno.com/images/stories/tenders/15-50%20pojasnjenje%20BR.2.pdfhttp://www.eps.rs/cir/Nabavke/Izmena%20KD%20JN%208000-0054-1-2016.pdfhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XcQA10KTeZwJ:dzns.rs/wp-content/uploads/glavni/Tender/2017/JN/44-17/Konkursna_JN-44-17.doc+&cd=3&hl=sr&ct=clnk&gl=rs
 • https://www.ns.os.sud.rs/uverenja.html
 • http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/fp/news
 • https://www.bg.vi.sud.rs/tekst/149/obavestenje-za-uverenje-iz-nadleznosti-posebnog-odeljenja-za-organizovani-kriminal-i-odeljenje-za-ratne-zlocine-viseg-suda-u-beogradu.php
 • https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20195655.pdf