Usluga visokog obrazovanja i problem vremenskog roka za završetak doktorskih akademskih studija

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 611-620

AUTOR(I): Srđan Đorđević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.611DJ

SAŽETAK:

Zakonska rešenja visokog obrazovanja u Srbiji nose sa sobom probleme čija primena u praksi može izazivati probleme. Svedoci smo u proteklim godinama da se, gotovo pred svaki početak nove akademske godine, u studentskoj javnosti pojave tenzije povodom pravila o vremenskom roku za završetak studija onih studenata koji su upisali fakultete po tzv. starom programu. U dosadašnjim istraživanjima povodom vremenske dimenzije važenja pojedinih odredbi Zakona o visokom obrazovanju, nije bila posvećivana naročita pažnja propisanom roku za završetak doktorskih akademskih studija. U ovom radu se to čini na osnovu analize relevantnih odredbi pravnih propisa, uz iznošenje zaključnog mišljenja o potrebi odgovarajućih izmena. Cilj takvog zaključivanja jeste obezbeđivanje i zaštita kredibiliteta studijskog programa doktorskih akademskih studija, ali i zaštita interesa studenata doktorskih akademskih studija.

KLJUČNE REČI: 

vreme, važenje prava, Zakon o visokom obrazovanju, doktorske akademske studije.

LITERATURA:

  • Vasić, R., Pravna država i vladavina zakona: šta pravna nauka „poručuje“ nomotehnici, Nomotehnika i pravničko rasuđivanje, Program UN za razvoju u Srbiji i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.
  • Đorđević, S., Stupanje na snagu i primena zakona, Pravni život, br. 14/2009.
  • Matić, D., Usluge visokog obrazovanja u Srbiji i razuman rok studiranja, Zbornik radova: XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 7, Kragujevac, 2016.
  • Petražicki, L., Teorija prava i morala, Novi Sad, 1999.
  • Izveštaj o samovrednovanju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) 2012-2017, KAPK, Beograd, 2017.
  • Zakon o visokom obrazovanju, Sl. glasnik RS, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16.
  • Zakon o visokom obrazovanju, Sl. glasnik RS, br. 88/2017, 73/2018-dr. zakon i 67/2019.