Два аспекта глобалног спортског права за која (након корона вируса) вриједи она позната „више никада неће бити исто“

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 275-295

АУТОР(И): Хрвоје Качер, Ана Радић, Давор Радић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.275K

САЖЕТАК:

Овај текст се заправо бави са двије теме, прва су двојбе око донација, друга је раскид или промјена уговора ради промијењених околности, али све у свези са једне стране спорта, а са друге корона вируса, глобалне пандемије која је одлучно означила почетак 21-ог стољећа. За сада, гледе донација, нисмо наишли на знанствене текстове који би критично доводили у међусобни однос новчану протувриједност донације и материјалне могућности даватеља донације, посебно оно што је сам зарадио. Гледе раскида и уопће промијењених околности на примјеру спорта, ситуација је још лошија. Овај текст има амбицију промијенити садашње стање на боље.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

донација,  самохвала, спорт, коронавириус, уговор, промијењене околности.

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци

 • Багић, С., Начело размјерности у пракси еуропских судова и његов утјецај на праксу судова у Хрватској, докторска дисертација обрањена на Правном факултету Свеучилишта у Загребу, просинац 2013.
 • Горенц, В. и др., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.,
 • Качер, Х., Радоловић, А., Слакопер, З., Закон о обвезним односима с коментаром, Загреб, 2006.
 • ЛИДЕР, Пословни тједник, бр. 758, од 10. травња 2020, Загреб. Media Guide, ATP TOUR, 2020.
 • Омејец, Ј., Конвенција за заштиту људских права и темељних слобода у пракси Еуропског суда за људска права – STRASBOURŠKI ACQUIS, друго и допуњено издање, Загреб, 2014.
 • Петрић, С., Измјена или раскид уговора због промијењених околности према новом Закону о обвезним односима, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, (1991) в. 28, бр. 1/2007.
 • Правни лексикон, Лексикографски завод Мирослав Крлежа, Загреб, стр. 191.

Прописи

 • Устав Републике Хрватске (»Народне новине«, 56/90., 135/97., 8/98. – прочишћени текст, 113/00., 124/00. – прочишћени текст, 28/01., 41/01. – прочишћени текст, 55/01. 76/10 – промјена Устава, 85/10. – прочишћени текст, 5/14).
 • Закон о обвезним односима (»Народне новине«, бр. 35/05., 41/08., 125/11. и 78/15., 29/18).
 • Закон о спорту (»Народне новине«, бр. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – исправак, 98/19., 47/20).
 • Конвенција за заштиту људских права и темељних слобода (»Народне новине«, – Међународни уговори број 18/97., 6/99. – прочишћени текст, 8/99. – исправак, 14/02., 13/03., 9/05., 1/06., 2/10).

Интернетски извори

 • indeks.hr