Prava korisnika bankarskih usluga u kontekstu mera za sprečavanje pranja novca

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 181-195

AUTOR(I): Ratomir Antonović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.181A

SAŽETAK:

Savremeni bankarski sistemi posluju po principu pune dostupnosti korisnicima i izlaženja u susret zahtevima i očekivanjima bankarskog tržišta. Korisnik usluga je stavljen na centralno mesto, što je dovelo do toga da se banke međusobno utrkuju u osmišljavanju i stvaranju mehanizama olakšica krajnjim korisnicima njihovih usluga. Ovakvu situaciju najčešće iskorišćavaju i zloupotrebljavaju lica koja se bave kriminalom, te su često bankarske institucije, što svesno, što nehotično, mesto na kojem se, ili pomoću kojeg se, olakšava izvršenje krivičnih dela ili dela u vezi sa pranjem novca.

U većini savremenih zemalja su doneseni mehanizmi zaštite pranja novca i prevencije ove pojave. Praćenje klijenata, njihova identifikacija i nadzor nad njihovim poslovanjem, samo su neki od ovih mehanizama. Međutim, u određenoj vrsti antagonizma se nalaze mere sprečavanja pranja novca i mere kojim se banke bore za svoju tržišnu utakmicu i što bolju poziciju. Zato je posebno značajno kontrolisati u kojoj meri banke sprovode mere sprečavanja pranja novca i da li dolazi do namernog izbegavanja primene tih mera.

KLJUČNE REČI: 

banka, sprečavanje, pranje novca, krivično delo, klijent, račun.

LITERATURA:

 • Bejatović, M, Bejatović, G., Pranje novca kao negativan fenomen razvoja privrede, Zbornik radova: Pravnički dani prof. dr Slavko Carić, Novi Sad, 2017.
 • Galijašević, Z., Hodžić, H., Ekonomska analiza bakarskog mehanizma u suzbijanju korupcije, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Travnik, br. 5/2013.
 • Drakulić, M., Drakulić, R., Evropska direktiva o zaštiti podataka o ličnosti i EDI okruženje, 4. YU EDI konferencija – Stanje i tendencija razvoja EDI tehnologija u svetu i kod nas, 1997.
 • Ivančević, K., Pravna zaštita potrošača korisnika usluga osiguranja i bankarske usluge, Beograd, 2010.
 • Jovašević, D., Pranje novca u međunarodnom i krivičnom pravu Srbije, Zbornik radova: Pravo pod izazovima savremenog doba, Niš, 2018.
 • Milošević, M., Cetković, D., Uticaj finansijskog kriminaliteta na politički ambijent, Srpska politička misao, godina 19, br. 3/2012.
 • Pušara, M., Međunarodno bankarstvo, Banja Luka, 2012.
 • Cuellar, M. F., The Tenuous Relationship between the Fight against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance, Journal of Criminal law and Criminology, 93,(2-3/2003.

Normativni izvori

 • Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (Službeni glasnik RS, br. 41/2018).
 • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS. br. 36/2011 i 139/2014.
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, br. 87/2018.
 • Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Službenom glasniku RS br. 89/2008.
 • Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Službenom glasniku RS, br. 03/2015.