Toplotno bilansiranje i povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije vrtića „Zeka“ u gradu Kragujevcu, Srbija

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 119-125)

АУТОР(И): Davor Jovanović, Dušan Gordić, Jelena Nikolić, Nebojša Jurišević, Mladen Josijević

Е-АДРЕСА: davorjovanovic94@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.119J

САЖЕТАК:

U radu je izvršeno toplotno bilansiranje vrtića „Zeka“, koji se nalazi na teritoriji grada Kragujevca. Prikazani su osnovni podaci o objektu, uz osvrt na sistem grejanja, kao i klimatski uslovi lokacije na kojoj se objekat nalazi. Analizom potrošnje toplotne energije, izvršene primenom softverskog paketa „URSA – Građevinska fizika 2“, utvrđeno je da objekat pripada energetskom razredu „G“, što ukazuje da koeficijenti prelaza toplote ne zadovoljavaju opsege propisane Pravilikom o energetskoj efikasnosti zgrada. Shodno tome, predložene su mere za povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije u posmatranom objektu. Pored toga, za svaku od predloženih mera izvršena je tehno-ekonomska analiza, koja uključuje određivanje početne investicije za svaku predloženu meru, kao i prost period otplate. Primenom odgovarajućih mera na posmatrani objekat zaključeno je da se može ostvariti ušteda potrošnje toplotne energije od gotovo 79%.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetska efikasnost, energetski razred, energetsko bilansiranje, vrtić, period otplate

ЛИТЕРАТУРА:

 • Iniescu, A review of thermal comfort models and indicators for indoor environments, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 79, pp. 1353–1379, Novembar 2017.
 • Gajić, D. Stupar, B. Antunović, i A. Janković, Determination of the energy performance indicator of kindergartens through design, measured and recommended parameters, Energy and Buildings, vol. 204, p. 109511, Oktobar 2019.
 • Yun, I. Nam, J. Kim, J. Yang, K. Lee, i J. Sohn, A field study of thermal comfort for kindergarten children in Korea: An assessment of existing models and preferences of children, Building and Environments, vol. 75, pp. 182-189, Maj 2014.
 • Todorović, Projektovanje postrojenja za centralno grejanje. Beograd, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.
 • Nikolic, A. Milojkovic, D. Stanković, V. Bogdanovic, i I. Mijailovic, Implementation models for energy recovery measures of existing kindergarten facilities in Serbia, Tehnički vjesnik, Vol. 23, No. 2, pp. 437-446, April 2016.
 • Filippin, Benchmarking the energy efficiency and greenhouse gases emissions of school buildings in central Argentina, Building and Environments, vol. 35, pp. 407-414, Jul 2000.
 • National Renewable Energy Laboratory, Advanced Energy Retrofit Guide – Practical Ways to Improve Energy Performance, K-12 Schools, U.S. Department of Energy, 2013
 • Dias Pereira, D. Raimondo, S. P. Corgnati, i M. Gameiro da Silva, Energy consumption in schools – A review paper, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 40, pp. 911-922, Decembar 2014.
 • Xing, J. Chen, i J. Ling, Energy consumption of 270 schools in Tianjin, China, Frontiers in Energy, vol. 9, no. 2, pp. 217-230, Jun 2015.
 • Ursa – Građevinska fizika, dostupno: https://www.ursa.rs/softver-gradevinska-fizika, poslednja poseta: 2.12.2019.
 • Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Službeni glasnik 061/2011, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 2011.
 • Živojnović, “Projekat kombinovane dečije ustanove u Erdogliji”, Preduzeće za inženjering i projektovanje, Kragujevac, 1979, (neobjavljeno).
 • Gordić, V. Šušteršič, D. Končalović, V. Vukašinović, D. Živković, N. Jurišević, M. Josijević, A. Milovanović, i Z. Kovačević, Program energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018-2020 godina, Kragujevac, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, 2017/18.
 • Vasiljević, “Ponuda br. P8-23533“, Sunce Marinkovic d.o.o., Kragujevac, 2018, (neobjavljeno).