Zbornik radova Pedagoškog fakulteta 21 (2019)

Preuzmite kompletan Zbornik 21/2019

DOI: 10.46793/Zbradova21

Sadržaj

 

Olja Džinkić (pregledni naučni članak)

Istorijski prikaz reformnih pedagoških ideja – današnji ishodi i dostignuća (str. 9–26

DOI: 10.46793/Zbradova21.009DZ

 

Mariola Đorđević (izvorni naučni članak)

Uloga nastavnika u podsticanju prosocijalnog ponašanja učenika (str. 27–44)

DOI: 10.46793/Zbradova21.027DJ

 

Jelena Stamatović, Irena Stojanović (izvorni naučni članak)

Škola u prevenciji vršnjačkog nasilja (str. 45–60)

DOI: 10.46793/Zbradova21.045S

 

Aleksandra Jovanović (pregledni naučni članak)

Školska  klima i prevencija vršnjačkih konflikata (str. 61–76)

DOI: 10.46793/Zbradova21.061J

 

Nena Vasojević, Ivana Vučetić, Snežana Kirin (stručni članak)

Primena lin menadžmenta u školama: prikaz studije slučaja (str. 77–88)

DOI: 10.46793/Zbradova21.077V

 

Marija Smuđa, Slađana Luković, Danijela Petrović (izvorni naučni članak)

Socijalna distanca i struktura stereotipa učenika osnovne škole prema Romima: kvantitativna i kvalitativna analiza (str. 89–108)

DOI: 10.46793/Zbradova21.089S

 

Refik Trumić (izvorni naučni članak)

Podsticanje angažiranosti učenika u nastavnom procesu kroz primjenu kooperativnog učenja (str. 109–128)

DOI: 10.46793/Zbradova21.109T

 

Mirjana Čutović, Daliborka Purić (stručni članak)

Značaj i mogućnosti razvijanja tolerancije posredstvom književnog teksta kod dece predškolskog uzrasta (str. 129–142)

DOI: 10.46793/Zbradova21.129C

 

Mirjana Stakić (izvorni naučni članak)

Bajka kao jezički predložak u nastavi gramatike u mlađim razredima osnovne škole (str. 143–156)

DOI: 10.46793/Zbradova21.143S

 

Katarina Mijaljević (stručni članak)

Slika Srbije u udžbenicima za srpski kao strani jezik objavljenim na Univerzitetu u Krakovu (str. 157–170)

DOI: 10.46793/Zbradova21.157M

 

Svetlana Terzić (izvorni naučni članak)

Ruske imperativne poslovice u poređenju sa srpskim (metodički aspekt) (str. 171–182)

DOI: 10.46793/Zbradova21.171T

 

Dragica Maksimović (stručni članak)

Upotreba stripa u nastavnom materijalu nemačkog jezika za osnovnu školu (str. 183–192)

DOI: 10.46793/Zbradova21.183M

 

Nenad Milinković, Sanja Maričić (izvorni naučni članak)

Pristup sadržajima o zavisnosti rezultatao od promene komponenata računskih operacija u udžbenicima matematike (str. 193–206)

DOI: 10.46793/Zbradova21.193M

 

Mika Rakonjac, Jasmina Milinković (izvorni naučni članak)

Uticaj primene različitih reprezentacija pojmova i procedura na konceptualno razumevanje (str. 207–226)

DOI: 10.46793/Zbradova21.207R

 

Marija Ivanović (pregledni naučni članak)

Savremeni mediji u nastavi muzike – didaktičke specifičnosti i potencijali (str. 227–242)

DOI: 10.46793/Zbradova21.227I

 

Milica Gučanin (pregledni naučni članak)

Fizičko vaspitanje u savremenoj nastavi (str. 243–252)

DOI: 10.46793/Zbradova21.243G

 

Gordana Ljubičić (stručni članak)

Some Facts about Sports Terminology (str. 253–262)

DOI: 10.46793/Zbradova21.253LJ

 

Vladan Pelemiš, Slobodan Pavlović, Anita Šolaja (pregledni naučni članak)

Ekspertni sistemi u sprintu (str. 263–278)

DOI: 10.46793/Zbradova21.263P

 

Veljko Aleksić (stručni članak)

Digital Game-based Learning Operationalization Strategies (str. 279–290)

DOI: 10.46793/Zbradova21.279A