ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA PO VIDOVDANSKOM USTAVU

100 godina od Vidovdanskog Ustava (2021), str. 277-283

AUTOR(I): Maja Nastić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.267N

SAŽETAK:

Polazeći od toga da izborno pravo predstavlja osnovno političko pravo ali i da je važan element izbornog sistema, u radu analiziramo kako je obezbeđena zaštita ovog prava u ustavnopravnim okvirima koji su postavljeni pre jednog veka donošenjem Vidovdanskog ustava.

Razvojni put izbornog prava je razvojni put demokratije te se kroz mehanizme njegove zaštite može zaključivati o stepenu razvoja demokratije i u kojoj meri se nastoji obezbediti ispravnost izbora. Struktura rada opredeljena je tako da najpre posmatramo normativni okvir ostvarivanja izbornog prava. Nakon toga, zaštita izbornog prava biće analizirana sa aspekta materijalnopravnih i procesnopravnih garancija.

Cilj rada je utvrditi osnovna obeležja zaštite izbornog prava kako bi se iz tog ugla sagledao stepen razvoja demokratije.

KLJUČNE REČI:

izborno pravo, izbori, birački spisak, Narodna skupština

LITERATURA: