VIDOVDANSKI USTAV U UDŽBENICIMA USTAVNOG PRAVA – VEK KASNIJE

100 godina od Vidovdanskog Ustava (2021), str. 57-77

AUTOR(I): Đorđe Marković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.057M

SAŽETAK:

U ovom radu, autor nastoji da utvrdi kakav je odnos pisaca udžbenika ustavnog prava sa prostora bivše Jugoslavije prema tekstu Vidovdanskog ustava. Težište analize je na udžbenicima koji se u trenutku pisanja rada (školska 2020/21.) koriste u nastavi i za pripremu ispita iz predmeta Ustavno pravo na državnim pravnim fakultetima, ali je analizom obuhvaćeno i nekoliko udžbenika koji predstavljaju svojevrsno istorijsko štivo. Poređenjem relevantnog materijala biće učinjen pokušaj da se rasvetli naučni, pravni pa i politički odnos različitih autora prema Vidovdanskom ustavu a posredno i prema samoj jugoslovenskoj državi. Značaj ove analize ogleda se u tome što se putem udžbenika ustavnog prava, mladi naraštaji – budući pravnici i pripadnici društvenih elita država nastalih na jugoslovenskim temeljima, upoznaju sa svojom ustavnopravnom istorijom, koja ih može nadahnuti na kreiranje ustavnopravne budućnosti.

KLJUČNE REČI:

Vidovdanski ustav, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Jugoslavija, ustavno pravo, univerzitetski udžbenik

LITERATURA: