USTAVNI IDENTITET I VIDOVDANSKI USTAV

100 godina od Vidovdanskog Ustava (2021), str. 5-16

AUTOR(I): Vladan Petrov

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.005P

SAŽETAK:

Ovim radom autor zaokružuje svoju analizu uticaja referentnih istorijskih ustava na definisanje ustavnog identiteta moderne Srbije. Pošto se osvrnuo na dejstva ustavnog identiteta „spolja“ (očuvanje državnog suvereniteta) i „iznutra“ („jezgro“ ustava), autor analizira funkcionalne promašaje i sadržinske protivrečnosti Vidovdanskog ustava. Nekonzistentna normativna rešenja ovog ustava, duboka društveno-politička kriza i nerešeno nacionalno pitanje u novostvorenoj državi bili su nesavladiva prepreka za izgradnju nacionalnog ustavnog identiteta. Ipak, simbolika datuma donošenja Ustava kao i činjenica da je, makar formalno, bio poslednji klasični ustav liberalno-demokratskog tipa sve do 90-ih godina prošlog veka i stupanja na snagu Ustava Srbije iz 1990, čine Vidovdanski ustav referentnim tekstom pri proučavanju ustavnog identiteta moderne Srbije.

KLJUČNE REČI:

Ustavni identitet moderne Srbije, Vidovdanski ustav, funkcije ustava, ustavna protivrečja.

LITERATURA: