ELEKTRIČNI TROTINETI I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

MODERNE TEHNOLOGIJE, NOVI I TRADICIONALNI RIZICI U OSIGURANJU (Šabac: 20; 2021) (str. 113-131)

AUTOR(I): Miloš RADOVANOVIĆ

E-ADRESA: milos@radovanovic.biz.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.113R

SAŽETAK:

Tehnološki napredak, povećana briga za čovekovu okolinu i potreba da se omogući „mikro-mobilnost” ljudi u gradovima, doveli su do masovne upotrebe električnih trotineta. Svako prevozno sredstvo, pa i električni trotinet, stvara rizik nastanka štete. Mogućnost štete otvara pitanje obaveze osiguranja električnih trotineta. Ovaj rad pokušava da odgovori na to pitanje. Autor u radu takođe traži odgovor na pitanje da li se šteta prouzrokovana neosigura- nim trotinetom na elktrični pogon može nadoknaditi iz sredstava garantnog fonda. Autor daje pozitivan odgovor na ova pitanja. Zaključuje da se električni trotineti de lege lata moraju osigurati od odgovornosti, kao i da oštećeno lice ima pravo na naknadu iz sredstava garantnog fonda u slučaju kada je šteta prouzrokovana neosiguranim trotinetom na električni pogon. Osnov za obavezu osiguranja vlasnika električnih trotineta, pa samim tim i za odgovornost garantnog fonda, jeste okolnost da se električni trotinet može podvesti pod zakonsku definiciju motornog vozila.

Važeći zakoni Republike Srbije, po oceni autora, ne sadrže pravnu prazninu u pogledu osiguranja električnih trotineta. Autor je stava da propis o osiguranju vozila nije neophodno menjati. Posebna pravila o osiguranju električnih trotineta nisu potrebna. Sporna pitanja o osiguranju električnih trotineta i naknadi štete koja je njima prouzrokovana, mogu se rešiti tumačenjem i primenom postojećih propisa.

KLJUČNE REČI:

osiguranje od autoodgovornosti, garantni fond, motorno vozilo, električni trotinet

LITERATURA:

Amazon, Amdo Folding Electric Scooter for Adult, dostupno na: https://www.amazon. co.uk/Amdo- Electric-Taillight-Scooters-Black-8AH/dp/B08CT3DG69, 9. 11. 2020.

Amazon, Electric Harley Scooter for Adults, Two-wheel mini Skateboard Wide Tire Electric Car, 60V 12A 1500W Lithium Battery, dostupno na: https://www.amazon.co.uk/Electric-Scooter-Two-wheel- Skateboard-Intelligent/dp/B07Z3QTP6Q, 9. 11. 2020.

Apelacioni sud u Beogradu, presuda Gž. 5926/16 od 17. novembra 2016. godine, u ličnoj arhivi autora.

AutoRepublika, Istraživanje: raste broj elektrifikovanih vozila u Srbiji, a zaostatak sve veći, 23. jul 2020. godine, dostupno na: https://autorepublika.com/2020/07/23/ istrazivanje- raste-broj-elektrifikovanih-vozila-u-srbiji-a-zaostatak-sve-veci, 4. 11. 2020.

Balkan Green Energy News, Samo u Beogradu za nekoliko meseci prodato 35.000 električnih trotineta, 12. avgust 2019. godine, dostupno na: https://balkangreenenergynews.com/rs/samo- u-beogradu-za-nekoliko-meseci-prodato-35-000-elektricnih-trotineta/, 4. 11. 2020.

BLM Law office London, Vnuk – an Involuntary Risk Transfer, dostupno na: https://www.blmlaw.com/ contact/search-results?q=vnuk&type=0, 29. 11. 2020.

Bussewitz., C. (2019). “When Electric Scooters Crash, Who Pays the Bills?” Claim journal 27. jun 2019. godine, dostupno na: https://www.claimsjournal.com/news/national/2019/ 06/27/291711. htm, 30. 1. 2021.

Vrhovni sud Srbije, presuda Rev. 2354/07 od 6. februara 2008. godine, u ličnoj arhivi autora.

Gigatron d.o.o. Beograd, Trotineti, dostupno na: https://gigatron.rs/trotineti/segway-ninebot- kickscooter-max-g30-elektricni-trotinet-367518, očitano 7. novembra 2020. godine i Tehno- manija d.o.o. Beograd, Električni trotineti, dostupno na: https://www.tehnomanija.rs/ lifestyle/elektricni-trotineti?filter_submited=1&show_filters =1&sort=default&filters%5Bstock% 5D%5B%5D=dostupno, dostupno 7. 11. 2020.

GrabHub, MARTES Electric Scooter for Adults, dostupno na: https://www.grabhub.co.uk/martes- electric-scooter-for-adults/, 9. 11. 2020.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograda, Električni trotineti novi faktor rizika za povrede, dostupno na: https://www.zdravlje.org.rs/index.php/lat/aktuelne-vesti/924-elektricni- trotineti-i-povrede?fbclid=IwAR09wSd4xVPr2zxi4UPBxFq5Vf5F8bb1c2rZi9r_PhDllx6uRY- puw_RjWGU, 7. 11. 2020.

Direktiva 2009/103/EU Evropskog Parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. godine o osiguranju od građanske odgovornosti za štetu od upotrebe motornog vozila i izvršenju obaveze osiguranja od te odgovornosti, Službeni list Evropske Unije br. L 263, 7.10.2009. (Directive 2009/103/EC of the European Parliament and Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and enforcement of the obligation to insure against such liability, Official Journal of the European Union, L 263, 7.10.2009).

  • WOW, Meetthe e-towow GT 2020 SE, dostupno na: https://e-twow.com/e-twow-s2-gt-2020-se/, 11. 2020.

European Commission, List for Questionnaire on Exempt Vehicles, dostupno na: https://ec.europa.eu/ info/sites/info/files/businesseconomy_euro/banking_and_finance/ documents/motor-insurance- list-exempt-5th-dir_en.pdf, 30. 1. 2021.

Zakić, M., Zindović, I., (2010.) Metodologija naučno-istraživačkog rada – s posebnim osvrtom na pravo i ekonomiju. Beograd: Poslovni biro d.o.o.

Zakon o bezbednositi saobraćaja na putevima, Službeni glasnik SRS, br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90 i Službeni glasnik RS, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 i 101/05.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Službeni glasnik RS, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18, 87/18, 23/19 i 128/2020.

Zakon o obaveznom osiguranju imovine i lica iz 1965, Službeni list SFRJ, broj 15/65. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju iz 1968, Službeni list SFRJ, broj 11/68.

Zakon o osiguranju imovine i lica, Službeni list SRJ, br. 30/96, 57/98 i 55/99 i Službeni glasnik RS, br. 55/04 i 70/04.

Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, Službeni list SFRJ, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, Službeni list SRJ, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02 i Službeni glasnik RS, broj 101/05.

Zakon o osnovama osiguranja imovine i lica iz 1990. godine, Službeni list SFRJ, broj 17/90. Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica iz 1976, Službeni list SFRJ, broj 24/76.

Jankovec, I. (1995). Komentar članova 73-108, (165–206), Šulejić, P., Jankovec, P., Ogrizović, D., Rajičić, B. (urednici) u: Zakon o osiguranju imovine i lica. Beograd: Dunav preving.

Jevtić, N. (2019). „Šta je problem s trotinetima na električni pogon”, Pravni portal, dostupno na: https://www.pravniportal.com/sta-je-problem-sa-trotinetima-na-elektricni-pogon/, 14. 2. 2021.

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, Statistika, dostupno na: https://www.gsp.rs /statis- tika.aspx, 5. 11. 2020.

Komazec, M., „Električni trotineti hit u Srbiji, stručnjaci upozoravaju na rizike”, Reportaža na TV N1, dostupno na: http://rs.n1info.com/Auto/a500817/Elektricni-trotineti-hit- i-u-Srbiji-strucnjaci-upozoravaju-na-rizike.html, 7. 11. 2020.

Mason, H., (2019) A comprehensive guide to electric scooter regulation practices, Kansas State Uni- versity dostupno na: https://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/39655/ MasonHer- rman2019. pdf?sequence=3, 7. 11. 2020.

Matijević, B. (2018). „Pojam motornog vozila i njegove uporabe – kroz povijest i aktuelne tendencije”, Ćurković, M., Krišto, J., Zorić, D. (urednici) u: Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja (100–111). Zagreb: Hrvatski ured za osiguranje.

Nedeljnik, Dečak povređen pošto ga je udario električni trotinet – neophodan zakon, objavljeno 31. jula 2019. godine, dostupno na: https://www.nedeljnik.rs/decak-povreden-posto- ga-je-udario-elektricni-trotinet-neophodan-zakon/, 7. 11. 2020.

Nedeljnik, Domaći električni bicikl iz snova, 20. februar 2020. godine, dostupno na: https:// www.nedeljnik.rs/domaci-elektricni-bicikli-iz-snova/, 4. 11. 2020.

P.G.S.I. Motori d.o.o. Beograd, Piaggio Liberty 50 iGet, dostupno: https://www.piaggio.rs/wp-content/ uploads/2019/06/Liberty-50-iGet.pdf, 8. 11. 2020.

P.G.S.I. Motori d.o.o. Beograd, Vespa Primavera 50 4T 3V, dostupno na: https://www.piaggio.rs/ product/vespa-primavera-50-4t/, 8. 11. 2020.

Plattner motors d.o.o. Bačka Palanka, Cenovnik Yamaha motocikala i skutera 2020, dostupno na: http://yamaha-srbija.rs/pricelist/motocikli.pdf, 8. 11. 2020.

Radovanović, M. (2018). „Upotreba traktora i osiguravajuće pokriće”, Pravo i privreda, 327–343.

Republički zavod za statistiku, Saopštenje broj 132 od 3. juna 2019. godine – Saobraćaj i telekomunikacije – Prvi put registrovana motorna vozila i priključna vozila i sa

obraćajne nezgode na putevima – I kvartal, dostupno na: http://publikacije.stat.gov.rs /G2019/ pdf/G20191132.pdf, 4. 11. 2020.

Republički zavod za statistiku, Statistički godišnjak Republike Srbije 2019. Shevchenko, O. (2019). „Electrically Power-Assisted Cycles (EPACs) after the European Commission’s

Refit Review and Proposal to Amend Directive 2009/103/EC u: Law 2.0.: new methods, new laws:

7th international conference of PhD students and young researchers, 25-26 April, 2019: conference papers, (258–270), dostupno na: https://epublications.vu.lt/object/elaba:45589653/, 10. 2. 2021.

Siman-Tov, M., at al., (2017). “The casualties from electric bike and motorized scooter road accidents”, Traffic Injury Prevention, No. 18, 318–323, dostupno na: Casulties_from_ Electric_Bike_and_ Motorized_Scooter_Road_Accidents/lins/5a5af5dfa6cc3bfb5f6ae6/The-Casualties-from-Electric- Bike-and-Motorized-Scooter-Road-Accidents.pdf, 9. 1. 2021.

Statista, Number of e-bikes sold in Europe 2009-2018, dostupno na: https://www.statista.com/ statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/, 4. 11. 2020.

Stig, N., at al, Injury from electric scooters in Copenhagen: a retrospective chort study”, BMJ Open, 2019/9, dostupno na: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/12/e033988. full.pdf, 7. 11. 2020.

The Plan Group Ltd. London, Yellow Jersy, Electric Scooter Insurance, dostupno na: https://www. yellowjersey.co.uk/e-scooter-insurance/, 12. 2. 2021.

Trivendi, K. T., at al., (2019). “Injuries Associated With Standing Electric Scooter Use”, JAMA Network open, No. 2019-2, 1-9, dostupno na: https://jamanetwork.com/journals/jamanet workopen/ article-abstract/2722574, 8. 11. 2020.

Ćurković, M., (2013). Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Zagreb: Inžinjer- ski biro.

Fantastic električni skuteri, Električni skuter Suntra Hawk, dostupno na: https://fanatic. rs/ elektricni-elektro-skuter-sunra-hawk.html#tab-product-view1, 8. 11. 2020.

FERSI, Road Safety Reasearch, E-scooters in Europe: legal status, usage and safety, September 2020, dostupno na: https://fersi.org/wp-content/uploads/2020/09/FERSI-report-scooter-survey.pdf,  30. 1. 2021.

Fonds de Garantie des Victimes, Accident de la circulation causé par un véhicule immatriculé ou non immatriculable (trottinette électrique) en Franc, dostupno na: https://www.fondsdegarantie.fr/ accident-circulation-immatriculation-france/, 7. 11. 2020.