MERE PROTIV ZLOUPOTREBA KREDITORA U FRANCUSKOM PRAVU XIX VEKA

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 435-444

AUTOR(I): Milica Marinković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.435M

SAŽETAK:

Autor u radu daje pregled građanskopravnih i krivičnopravnih mera protiv poverilačkih zloupotreba u Francuskoj u XIX veku. Kako je uzimanje previsoke kamate bila najčešća zloupotreba, fokus rada je upravo na zelenaštvu, ali ono je bilo praćeno i drugim prevarnim radnjama.

Francuska privreda i društvo su u XIX veku prešli veliki put iz feudalne agrarne u kapitalističku industrijsku privrede, a u procesu te tranzicije nezvanični zajmodavci – zelenaši, imali su važnu ulogu. Pitanje da li kamatu treba ograničavati ili ne postavljalo se u teoriji tokom čitavog XIX veka. Praksa je pokazala da je ograničenje kamate neophodno i korisno, pa je zakonodavstvo odgovorilo propisivanjem najviše kamatne stope i inkriminacijom zelenaštva kao zanimanja.

KLJUČNE REČI: 

kamata, zakonsko maksimiranje kamatne stope, zelenaštvo, Francuska, 19. vek.

LITERATURA: