УГОВОРИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА АГРАРНЕ ОДНОСЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ТОКОМ XIX ВЕКА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 425-433

АУТОР(И): Биљана Гавриловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.425G

САЖЕТАК:

У раду се анализирају уговори карактеристични за аграрне односе, који су били регулисани Општим имовинским закоником за Црну Гору, уговор „о радњи и помоћи на узајмицу и без узајмице“ и спрега и супона. Спрега и супона су били посебни по томе што нису били регулисани ни у једном другом законику, осим у Општем имовинском законику за Црну Гору. Творац Општег имовинског законика за Црну Гору, Валтазар Богишић, спрегу и супону, али и уговор „о радњи и помоћи на узајмицу и без узајмице“ регулисао је по узору на обичајно право. Другим речима, поједини уговори карактеристични за аграрне односе у Црној Гори током XIX века били су законски регулисани захваљујући Богишићевој примени метода инкорпорације. Према томе, циљ је да се у раду укаже на некада важне, а данас скоро заборављене уговоре, тј. услуге.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор, услуга, аграрни односи, Општи имовински законик за Црну Гору.

ЛИТЕРАТУРА: