ГЛОБАЛНО ТРЖИШТЕ КОРПОРАТИВНИХ ОБВЕЗНИЦА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 411-423

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.411LS

САЖЕТАК:

У овом раду аутор представља стање на глобалном тржишту корпоративних обвезница. Издваја три највећа тржишта корпоративних обвезница у свету – америчко, кинеско и тржиште ЕУ. На тржишту корпоративних обвезница се, углавном, задужују средње и велике компаније, док је то много ређе случај са малим и средњим предузећима. Развијено и ликвидно тржиште корпоративних обвезница изузетно је важно јер се преко њега обезбеђује капитал за инвестиције, финансирање радних места и привредни раст. Ликвидност овог тржишта је доведена у питање са наступањем кризе 2007/2008 и рецесијом у којој су се нашле привреде широм света. Како би помогле својим привредама и извукли их из кризе, те обезбедиле капитал за финансирање компанија за пословне подухвате, важну улогу су преузеле и државe.

Тржиште корпоративних обвезница оживљава након глобалне финансијске кризе 2007/2008, а потпомогнуто је и неконвенционалним мерама монетарне политике појединих централних банака како би се обезбедио опоравак привредама које су се нашле у кризи и обезбедила потребна ликвидност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

корпоративне обвезнице, глобално тржиште, квантитативно попуштање, задуживање, инвестициони фондови.

ЛИТЕРАТУРА: