DRŽAVNA POMOĆ ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ I INOVACIJE KOJA SE MORA PRIJAVITI

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 397-409

AUTOR(I): Stefan Šokinjov

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.397S

SAŽETAK:

Državna pomoć za istraživanje i razvoj i inovacije spada u uslovno kompatibilnu horizontalnu državnu pomoć. Uslovno kompatibilna državna pomoć nije automatski zabranjena, a može biti i dopuštena ako se utvrdi da je kompatibilna sa unutrašnjim tržištem. U nekim slučajevima postoji pravna pretpostavka da je uslovno kompatibilna državna pomoć kompatibilna sa unutrašnjim tržištem. To su slučajevi kada se državna pomoć dodeljuje pod uslovima koji su propisani Regulativom Komisije br. 651/2014 od 17. juna 2014. godine (na snazi u vreme pisanja ovog rada), odnosno Regulativom koju Komisija donosi na osnovu tzv. GBER (General Block Exemption) Regulative Saveta. U tom slučaju novu državnu pomoć nije potrebno niti notifikovati. Međutim, ukoliko uslovi za izuzeće od obaveze prijavljivanja nisu ispunjeni, to ne znači da se zbog toga pretpostavlja da planirana državna pomoć nije u skladu sa unutrašnjim tržištem. U tom slučaju se sprovodi redovan postupak ocene kompatibilnosti prethodno prijavljene državne pomoći i ona će biti dozvoljena ukoliko se, kumulativno, njome doprinosi jasno definisanom cilju od zajedničkog interesa, postoji potreba za intervencijom države, primerena je cilju koji se želi postići, ima podsticajni efekat, srazmerna je cilju koji se želi ostvariti, izostaju neopravdani negativni efekti na konkurenciju i trgovinu između država članica i ako je dodela pomoći transparentna.

KLJUČNE REČI: 

Evropska unija, kontrola državne pomoći, istraživanje i razvoj, inovacije.

LITERATURA: