O POJEDINIM PITANJIMA FINANSIRANJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVAU REPUBLICI SRBIJI

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 385-396

AUTOR(I): Predrag Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.385S

SAŽETAK:

Održivi razvoj predstavlja politički koncept koji sobom nosi mnoge praktične i realne izazove, s posebnim naglaskom na one koji se tiču obezbeđenja, usmeravanja i oslobađanja resursa za ostvarivanje takve politike. Stoga je finansiranje zaštite životne sredine označeno kao jedno od najvažnijih pitanja u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine, ne samo u formalnim strateškim dokumentima. U oblasti ekonomskih instrumenata za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou povećana je transparentnost i znatno su olakšani postupci ubiranja i kontrole prihoda. Iako postoje naznake da se ambiciozno ulaže u zaštitu životne sredine,  funkcionalnost tzv. ekoloških naknada kao ekonomskih instrumenata i dalje je upitna. Valjalo bi da veliki zagađivači budu oštrije fiskalno pogođeni, a moralo bi se razmisliti i o destiniranosti ovog prihoda za ekološke namene u budžetima jedinica lokalne samouprave. Jedino tako se može omogućiti da ovaj instrument ostvari i svoju „ekološku“, a ne samo fiskalnu dimenziju.

KLJUČNE REČI: 

održivi razvoj, životna sredina, lokalna samouprava, ekološki porezi, ekološke naknade.

LITERATURA: