О ПОЈЕДИНИМ ПИТАЊИМА ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВАУ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 385-396

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.385S

САЖЕТАК:

Одрживи развој представља политички концепт који собом носи многе практичне и реалне изазове, с посебним нагласком на оне који се тичу обезбеђења, усмеравања и ослобађања ресурса за остваривање такве политике. Стога је финансирање заштите животне средине означено као једно од најважнијих питања у систему управљања заштитом животне средине, не само у формалним стратешким документима. У области економских инструмената за заштиту животне средине на локалном нивоу повећана је транспарентност и знатно су олакшани поступци убирања и контроле прихода. Иако постоје назнаке да се амбициозно улаже у заштиту животне средине,  функционалност тзв. еколошких накнада као економских инструмената и даље је упитна. Ваљало би да велики загађивачи буду оштрије фискално погођени, а морало би се размислити и о дестинираности овог прихода за еколошке намене у буџетима јединица локалне самоуправе. Једино тако се може омогућити да овај инструмент оствари и своју „еколошку“, а не само фискалну димензију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

одрживи развој, животна средина, локална самоуправа, еколошки порези, еколошке накнаде.

ЛИТЕРАТУРА: