ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА НА ТРЖИШТУ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 369-381

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.369M

САЖЕТАК:

Појачан значај и све веће присуство различитих облика дигиталне имовине резултирале су и повећаним интересовањем потрошача за обављање правних послова чији је предмет ова специфична врста имовине. Све веће присуство потрошача на тржишту дигиталне имовине један је од значајнијих изазова са којима се суочава савремено потрошачко право. Oсновни ризик са којим се сусрећу потрошачи који тргују различитим облицима дигиталне имовине произилази из њихове нестабилности и променљивости, а због чега је могућност губитка уложених средстава знатно већа у поређењу са другим сличним тржиштима. Основни предмет овог рада је приказ основних механизама заштите потрошача на тржишту дигиталне имовине, извршен на основу упоредне анализе Закона о дигиталној имовини Републике Србије из 2020. године и Предлога Уредбе ЕУ о тржиштима криптоимовине. Пре анализе конкретних прописа о заштити потрошача, аутор у раду указује на особине дигиталне имовине и проблеме и ризике са којима се потрошачи сусрећу на иновативном и динамичном тржишту дигиталне имовине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дигитална имовина, криптоимовина, потрошач, право на информисања, право на одустанак.

ЛИТЕРАТУРА: