ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПОДСТИЦАЈИ ПОПУЛАЦИОНОМ РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 347-353

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.347M

САЖЕТАК:

У овом раду се разматра актуелна ситуација у услужној делатности у области високог образовања а у контексту подстицања популационог развоја у Србији. Депопулација представља ендемски проблем српског друштва. Неопходно што пре приступити тражењу адекватног одговора на питање како подстицати популациону политику у Србији. У том смислу, нужно је подвргнути критичкој анализи актуелну Стратегију подстицања рађања у Србији  и то управо онај њен део посвећен популационој едукацији. Поред тога, неопходно је размотрити и потенцијалне будуће  мере у области образовања, које би биле усмерене не само ка подстицању репродуктивног понашања, већ и ка потпунијем и бољем разумевању популационих проблема и питања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, услуге, депопулација, популациона политика, популациона едукација.

ЛИТЕРАТУРА: