УСЛУГЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 313-321

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.313I

САЖЕТАК:

У раду се анализира улога и услуге које пружа Заштитника грађана конкретно се везујући за правни поредак Републике Србије. Историјском ретроспективом, а онда и кроз упоредну правну анализу уопште постанка и зачећа једног оваквог вида институционалне заштите људских права, па преко практичних искустава даје се увид у значај постојања овог државног органа. Правни систем Републике Србије познаје релативно кратко овај вид услуга у пољу заштите људских права. Из тог разлога правна историја не нуди одговоре на практичне реперкусије постојања ове институције у нашој држави. Услед тога у раду се указује на две димензије деловања. Први је praksa Заштитника грађана током протеста који су се догодили током ограничења људских права услед пандемије COVID19 и други политичка димензија улоге у правном систему Републике Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

људска права, Заштитник грађана, држава, протести.

ЛИТЕРАТУРА: