ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ УСЛУГА ДРЖАВЕ КАО СЕГМЕНТ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 251-263

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.251J

САЖЕТАК:

Информационо-комуникационе технологије представљају можда и најзначајнији покретач развоја савременог друштва и тржишта. Као незаобилазни елемент у функционисању друштва и тржишта јавља се и држава, која сама  по себи, као и кроз своје органе, долази под утицај нових појава. Њихов утицај је толики да оне мењају саму улогу државе и природу њених органа која се осликава кроз бројне реформе јавне управе широм света. Један од основних реформских елемената и појмова у модерној јавној управи односи се на њену дигитализацију, односно електронизацију. Електронска управа, као модеран концепт, подразумева дигитализацију целокупног рада органа јавне власти, тако што се традиционални институти и концепти замењују новим који укључују информационе и комуникационе системе. Захваљујући дигиталним реформама, повећава се транспарентност и ефикасност рада органа управе, њихова доступност заинтересованим лицима, а поред тога се и мења улога јавне власти у јавну службу. Процес реформи и електронизације јавне управе, обухвата и дигитализацију јавих услуга које органи државе пружају грађанима, привредним субјектима и другим лицима са којима долазе у контакт и чија права и интересе штите. Јавне услуге се односе на бројне услуге из различитих области живота попут здравства, економије, екологије, унутрашњих послова, итд. Имајући у виду значај јавних услуга за нормално функционисање грађана, привреде и целокупног друштвено-политичког система, дигитализација јавних услуга представља важан корак у развоју који захтева и одговарајући академски и научни приступ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

информационо-комуникационе технологије, јавне услуге, дигитализација управе, Портал еУправа, реформа јавне управе.

ЛИТЕРАТУРА: