МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ ПОЛНОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА КАО УСЛОВ ЗА ПРАВНУ ПРОМЕНУ ПОЛА У СВЕТЛУ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 199-209

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.199V

САЖЕТАК:

Одлуком у случају Goodwin v. United Kingdom (2002), Европски суд за људска права препознао је позитивну обавезу држава да у контексту права на поштовање приватног живота предвиде услове за правну промену пола транссексуалних особа. У том смислу, Суд је посебно издвојио родни идентитет као важан елемент личног идентитета и саставни део права на приватни живот транссексуалне особе. Са друге стране, државе су задржале поље слободне процене у погледу прописивања услова за измену података о полу у матичним књигама, односно правног признавања жељеног пола.

Након одлуке у случају Гудвин, којом су постављени темељи права трансродних особа на родни идентитет, даљу етапу у развоју наведеног права означила је одлука Европског суда за људска права у случају A.P., Garçon and Nicot v. France (2017). Овом одлуком, Суд је додатно сузио поље слободне процене држава, искључујући наметање стерилизације као услова правне промене пола.

Коначно, у недавној пресуди у случају X and Y. v. Romania (2021), Европски суд за људска права заузео је став да условљавање правне промене пола хируршким интервенцијама полног прилагођавања представља кршење права на приватни живот трансродних особа. На тај начин, Суд се додатно приближио Резолуцији 1728 (2010) Савета Европе према којој се државама сугерише да из услова за правну промену пола уклоне подвргавање било којој медицинској услузи полног прилагођавања, укључујући и хормонску терапију.

Домаће законодавство је од свих медицинских услуга полног прилагођавања, задржало једино хормонску терапију као нужан услов правне промене пола. Премда је овакво решење сагласно и најновијој пракси Европског суда за људска права, потребан је још један искорак како би се остваривање права на родни идентитет уподобило и „меком праву“ Савета Европе и органа под окриљем Уједињених нација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

транссексуална особа, родни идентитет, хормонска терапија, хируршка интервенција, стерилизација, право на приватни живот.

ЛИТЕРАТУРА: