XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 115-121

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.115V

САЖЕТАК:

Библиотека Храма мира била је једна од многих јавних библиотека чије су услуге биле доступне римском становништву.  Анализом Храма мира, у коме је била смештена и библиотека, аутор ће у раду указати на локацију библиотеке, њен изглед, књижни фонд и начин његовог попуњавања и њену даљу судбину после страдања у пожару, као и намену самог Храм Мира.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, Храм Мира, јавна библиотека

ЛИТЕРАТУРА: