УСЛУГЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 81-95

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.081B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на значај цркава и верских заједница у свим областима друштвеног живота, као и на пружање бројних услуга заинтересованим лицима, како физичким, тако и правним. Наравно, та веза између цркве и државе није увек била иста, па самим тим, ни је био исти ни корпус услуга, које црква, заједно са другим верским заједницама, пружа онима којима је то најпотребније. То је зависило, зависи и зависиће, на првом месту од саме чињенице да ли оне своје активности обављају у монархији или републици, као и да ли је црква одвојена од државе или не. Но, неспорно је да су веома бројне области у којима верске заједнице пружају бројне и веома различите услуге, како у свету, тако и у нашој земљи, посебно после бурних дешавања крајем XX века и слома социјализма у свету.  Зато, није редак случај да црква, тј. њени великодостојници имају веома велику улогу у функционисању одређене друштвене заједнице или се, чак, уплићу и у сам политички живот. Мали је обим овог рада да би се, на једном месту, могле навести и анализирати све активности и веома бројне услуге које цркве и верске заједнице пружају онима којима је то најпоптребније. Но, свакако ту спадају, пре свега, васпитање и образовање младих, ширење културе међу становништвом, инсистирање на очувању и заштити традиционалних вредности, одржавање литургија, продуховљење верника, хуманитарни и добротворни рад, изградња и рестаурација верских објеката, оснивање образовних установа, организовање предавања из области веронауке, школовање од основног до високог образовања и слично.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

црква, верске заједнице, услуге, Република Србија, Устав, закон, хуманитарни рад, образовање, верски објекти.

ЛИТЕРАТУРА: