КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА И СВРХЕ ЗА КОЈЕ СЕ КОРИСТИЛА ВОДА ИЗ РИМСКИХ АКВАДУКАТА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 417-422

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.417V

САЖЕТАК:

Проблем наглог прилив становништва у стари Рим, и самим тим, повећане потребе за водом,  решаван је, пре свега, изградњом нових водоводних система. Али, уз то, било је потребно и рационализовати дистрибуцију воде. За време Агрипиног старања о водоводима то је учињено стварањем категорија корисника воде из римских аквадуката.  У раду ће бити указано на то које су категорије корисника примале воду, у којим количинима, за које сврхе је коришћена вода, као и на то који су критеријуми коришћени у одређивању тих категорија, пре свега, у којој мери је социјални статус корисника утицао на њихово снабдевање водом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

вода, категорије корисника, сврхе коришћења, стари Рим.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Bruun, C., The Water Supply of Ancient Rome, Societa Scientiarum Fennica, Helsinki, 1991.
  • Гај Плиније Млађи (Gaius Plinius Caecilius Secundus), Писма (Epistulae), превео Албин Вилхар, Београд, 1982.
  • De Kleijn-Eijkelestam, G., The Water Supply of Ancient Rome, Utigeverij Gieben, Amsterdam, 2001.
  • Dio’s Roman History, with an English translation by Cary, E., Harvard University Press, London, 1955.
  • Evans, H. B., Agrippa’s Water Plan, American Journal of Archaeology, Vol. 86, No. 3/1982.
  • Marcus Vitruvius Pollio, Deset knjiga o arhitekturi (De arhitectura libri decem), превод: Лопац М., Сарајево, 1990).
  • Peachin, M., Frontinus and the Curae of the Curator Aquarum, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004.
  • Публије Корнелије Тацит (Publius Cornelius Tacitus), Анали (Annales), превод – Љиљана Црепајац, Београд, 2000.
  • Светоније, Цезар, 39 (Svetonije, Dvanaest rimskih careva, prevod Stjepan Hosu, Zagreb, 1978.
  • Herschel, C., The Two Books of Water Supply of the City of Rome of Sextus Julius Frontinus, Longmans, Green, and CO., New York, London, Bombay and Calcutta, 1913.