НЕЗАКОНИТО ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 407-415

АУТОР(И): Вeлисaв Maркoвић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.407M

САЖЕТАК:

Пружање комуналних услуга од виталног је значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица.
У пословању привредних субјеката изражен је проблем разлике у цени комуналних услуга за привредне субјекте у односу на грађане јер привредни субјекти неоправдано плаћају вишеструко више цене. Не поштује се основно законско начело одређивања цена комуналних услуга: непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.
У раду аутор, представља упоредне цене воде за грађане и привреду у 17 градова Србије као и у већим градовима бивше Југославије и западне Европе и истиче неопходност предузимања хитних мера ради усклађивања цена и заштите привредних субјеката од дискриминације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

комуналне услуге, цене комуналних услуга, цене воде.

ЛИТЕРАТУРА: