УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СРБИЈИ – ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 145-166

АУТОР(И): Слободан Симовић, Михајло Манић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.145S

САЖЕТАК:

Крај двадесетог и почетак 21. века карактерише приватизација јавних добара, све већа порозност граница, заједничка тржишта и пре свега слабљење основних функција државе, што доводи и до слабљења њене ефикасности у спровођењу закона, као и фрагментација сектора безбедности, који је традиционално спадао у надлежност државе. Притиснуте са свих страна, политички, економски и мноштвом различитих претњи, процеса и актера, државе су изгубиле монопол над спровођењем организованог насиља. Последица тог процеса јесте да су државе, неке добровољно, водећи се економским разлозима, а неке услед политичких и безбедносних притисака, предале своју улогу јединог легитимног провајдера и гаранта безбедности приватним војним и безбедносним компанијама. Настајање приватног сектора безбедности, унутар којег функционишу приватни недржавни провајдери безбедности, негде, итекако независни и од матичне државе, представљају веома значајан тренутак у развоју како савремених међународних односа, тако и функционисања самих држава. Приватна индустрија безбедности, приватне компаније за безбедност и приватне војне компаније створиле су, у свету, индустријски ланац који слободно функционише на глобалном тржишту, организован је дуж трајних и чврстих корпорацијских веза и стално расте и јача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

приватна безбедност, услуге и тржиште безбедности, економски значај.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Војиновић, Т., Ризмал, И., Безбедност на лизинг?, Свет безбедности, септембар 2014.
 • Вујаклија, М., Лексикон страних речи и израза, Београд, 1980.
 • Даничић, М., Стајић, Љ., Приватна безбједност, Бања Лука, 2008, стр. 100.
 • Дапчевић – Марковић, Љ., Право приватне безбедности, Подгорица, 2010.
 • De Waard, J., The Private Security Industry in an International Perspective, European Journal on Criminal Policy and Research, 7.
 • Кесић, З., Приватни сектор у контроли криминалитета, Београд, 2009.
  Лабовић, Д., Приватна безбедност правна и социјална димензија, Београд, 2005.
 • Матић, Г., Основи физичко-техничког обезбеђења, Београд, 2006.
 • Петровић, П., Унијат, Ј., Милошевић, М., Коментари на Нацрт закона о приватном обезбеђењу и Нацрт закона о детективским пословима, 2010.
 • Петровић, П., Милошевић, М., (Ур.) Нови-стари изазови приватног сектора безбедности у Србији, Београд: БЦБП, 2015.
 • Picard, E., La notion de la police administrative, Mont Saint Aignan, 1986.
 • Стајић, Љ., Основи система безбедности, Нови Сад, 2008.
 • Schreier, F., Caparini, M., Privatising Security: Law, Practice And Governance Of Private Military And Security Companies, 2005, Occasional Paper – No 6, DCAF, Genevа.
 • https://www.ceas-serbia.org/images/tromesecnik/Novi-vek-broj-2-Jan-Litavski.pdf
 • http://www.patrol023.rs/aktuelno/99-savremeni-pogledi-na-obezbedenje-i-bezbednost-poslovanje
 • https://www.securitysee.com/2018/01/ovo-je-5-najmocnijih-privatnih-kompanija-za-obezbedjenje/
 • http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=1244133&print=yes
 • http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Analiza%20neuobi%C4%8Dajeno%20niske%20cene_april%202013.pdf
 • http://www.cins.rs/mobile/srpski/news/article/brate-jesi-video-kako-sam-mu-skakao-na-grudima
 • http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510951/Inspekcija-smanjila-broj-FTO-radnika-na-crno
 • http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ljude-na-lizing-novi-Zakon-o-radu-uopste-nije-zastitio.sr.html
 • http://pss-magazine.com/profil-privatnog-sektora-bezbednosti-u-srbiji