Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 657-666

AUTOR(I): Nada Todorović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.657T

SAŽETAK:

U radu je dat osvrt na uticaj pandemije na globalna ekonomska kretanja, pre svega na ekonomsku nejednakost. Pandemija COVID-19 koja je prouzrokovala svetsku recesiju, ponovo je stavila u prvi plan kako globalnu nejednakost, tako i ekonomsku nejednakost unutar pojedinih zemalja. Kuznecova kriva kao naučno otkriće iz oblasti ekonomije, izvorno formulisana, polazi od toga da je nejednakost niska kod niskog nivoa dohotka, sa privrednim rastom raste nejednakost, da bi pri visokim stopama privrednog rasta imala opadajući trend.

Postavlja se pitanje održivosti Kuznecove krive u današnjem, informatičkom, globalnom društvu koje se našlo na udaru pandemije. U savremenoj ekonomskoj literaturi, sadašnji period rasta nejednakosti u bogatim zemljama, kao i zemljama u razvoju, sagledava se kroz Kuznecove cikluse ili talase. Rastući trend globalne nejednakosti može ugroziti dostignuti nivo privrednog razvoja i naučno-tehnološkog progresa.

KLJUČNE REČI: 

pandemija, ekonomska nejednakost, Kuznecova kriva, Kuznecovi talasi.

LITERATURA: