NUTRI SCORE: PROŠIRENO OZNAČAVANJENUTRITIVNE VREDNOSTI HRANE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 581-594

AUTOR(I): Sonja Lučić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.581L

SAŽETAK:

Evropska uredba br. 1169/2011 sadrži pravila za informisanje potrošača, omogućavajući im tako pristup osnovnim informacijama, kao što su deklaracija o nutritivnoj vrednosti proizvoda ili spisak sastojaka. Da bi se olakšalo razumevanje ovih informacija, mogu se obezbediti i drugi oblici izražavanja i prezentacije ili dobrovoljne informacije, pored obavezne deklaracije o ishrani u skladu sa članovima 35 do 37 ove  Uredbe. U tom smislu, francusko Ministarstvo zdravlja je stvorilo oznaku „Nutri Score“.

„Nutri Score“ predstavlja sistem za označavanje nutritivnog profila hrane na prednjoj strani ambalaže slovima i bojama semafora. Iako se ovaj znak već godinama koristi u pojedinim državama članicama Evropske unije, poput Francuske, Belgije i Španije, preduslovi za pravnu upotrebu ovog modela označavanja hranljivih vrednosti proizvoda stvoreni su najpre u Nemačkoj donošenjem Uredbe o izmenama i dopunama informacija o hrani.

„Nutri Score“ nije samo sredstvo za informisanje potrošača o nutritivnoj vrednosti hrane. To je istovremeno kolektivni žig Unije, koji mogu da koriste ovlašćeni privredni subjekti uz obavezu poštovanja pravila za njegovu upotrebu. U radu će najpre biti dat pregled funkcionisanja oznake „Nutri Score“. U nastavku rada autor će se baviti pitanjem pravnih posledica povrede propisa o upotrebi znaka „Nutri Score“.

KLJUČNE REČI: 

žig; Nutri Score; kolektivni žig; obeležavanje proizvoda; nelojalna konkurencija.

LITERATURA: