ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ КОМПАТИБИЛНА СА УНУТРАШЊИМ ТРЖИШТЕМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 567-579

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.567S

САЖЕТАК:

Државна помоћ за истраживање, развој и иновације је врста хоризонталне државне помоћи која је условно компатибилна са унутрашњим тржиштем. У редовним околностима, свака планирана државна помоћ, било да је програмска или индивидуална,  пријављује се Европској Комисији која процењује њену компатибилност са унутрашњим тржиштем. Међутим, уколико се државна помоћ за истраживање, развој и иновације даје под прописаним условима, претпоставља се да је компатибилна са унутрашњим тржиштем и не мора се пријављивати Европској комисији. Услови под којима се државна помоћ за истраживање, развој и иновације сматра компатибилном са унутрашњим тржиштем прописани су Регулативом Комисије бр. 651/2014 од 17. јуна 2014. године. Који су то услови, предмет је овог чланка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

контрола државне помоћи, Европска унија, спојивост са унутрашњим тржиштем, истраживање и развој, иновације.

ЛИТЕРАТУРА: