МЕСТО ФИНАНСИРАЊА СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКОМ МОДЕЛУ  ФИНАНСИРАЊА СПОРТА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 347-368

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.347DJ

САЖЕТАК:

Спорт, као јавна служба, има виталан значај за локалне заједнице и њихове јавне власти треба да буду свесне своје примарне одговорности на стварању и одржавању услова за развој спорта. Спорт чини интегрални део локалних културних активности и због тога је од виталног значаја да локалне власти имају активан и свестран став о томе од које је важности интеграција спорта у локалну политику уопште. Међутим, развој савременог спорта битно зависи од врсте, раста и повећања извора финансирања спорта, при чему буџети локалних заједница (градова и општина) имају у европским земљама огромни значај. Аутор у раду анализира улогу локалних заједница у области спорта у европским земљама и општи оквир за финансирања спорта из њихових буџета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, финансирање, локалне заједнице, буџет, физичко вежбање, европске земље.

ЛИТЕРАТУРА: