ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛИТЕТА – ПОЈМОВНИ ОКВИР И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 331-343

АУТОР(И): Драгана Видосављевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.331V

САЖЕТАК:

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

евалуација, превенција криминалитета, Европска унија.

ЛИТЕРАТУРА: