ПОСТАВЉАЊЕ ЕУ СТАНДАРДА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПРАВОСУЂА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 239-253

АУТОР(И): Снежана Соковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.239S

САЖЕТАК:

Планирани циљеви и стандарди дигиталне трансформације ЕУ у текућој деценији су свеобухватни и подразумевају велику технолошку трансформацију коју прати и дубока културолошка промена, која треба да потврди и даље унапреди темељне вредности европског простора. Дигитална трансформација правосуђа ЕУ подразумева структурну реформу националних правосудних система како би се повећали њихови капацитети за рад на интернету уз уважавање свих правних гаранција, као и и унапређење дигиталне прекограничне правосудне сарадње надлежних органа на нивоу Уније. У раду су приказане основне карактеристике планиране европске дигиталне трансформације до 2030. са посебним акцентом на предности и могуће проблеме дигитализације кривичног правосуђа, како у прекограничној сарадњи, тако и у погледу примене дигиталних алата у кривичном поступку. Рад има за циљ да укаже на процес постављања стандарда ЕУ у области дигитализације чије је познавање веома битно и за развој домаћег правосудног система, будући да се не ради само о испуњавању европских стандарда у конкретној области, него о благовременом укључивању у текућу (четврту) индустријску револуцију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дигитализација, правосуђе, вештачка интелигенција, прекогранична сарадња, дигитални алати у кривичном поступку.

ЛИТЕРАТУРА: