Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 225-236

AUTOR(I): Ružica Kijevčanin

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.225K

SAŽETAK:

Ustavno sudstvo predstavlja jednu od osnovnih državnih funkcija oličenu u samostalnom i nezavisnom državnom organu nazvanom Ustavni sud. Ustavni sud štiti ustavnost i zakonitost, kao i ljudska i manjinska prava i slobode, obavljajući različite i brojne nadležnosti ustanovljene najvišim pravnim aktom. Njegova uloga u pravnom sistemu je izuzetno značajna i nezamenljiva, što implicira analizu pitanja organizacije Ustavnog suda. Svaki organ ili organizaciju čine ljudi. Ljudski kadar je noseći stub od čijeg sastava zavisi efikasnost, uspešnost i profesionalnost institucije. Pažljivo izabrani članovi, po osnovu kriterijuma kvaliteta, predstavljaju garant za ažurno i produktivno obavljanje posla. Tumačenjem pravnih normi kojima su regulisana pitanja izbor i sastav Ustavnog suda kroz različite etape ustavnog razvoja naše države, stvorićemo sveobuhvatnu sliku rešenja i doći do zaključka o eventualno potrebnim poboljšanjima postojećih pravila.

KLJUČNE REČI: 

Ustavni sud, sudije, imenovanje, prestanak dužnosti, razrešenje.

LITERATURA: