ULOGA INSTITUCIJE OMBUDSMANA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 113-124

AUTOR(I): Zoran Jovanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.113J

SAŽETAK:

Empirijski je potvrđeno da korupcija štetno utiče na stabilnost političkih institucija i ekonomski rast, podriva demokratiju i vladavinu prava. Tradicionalni ombudsman zapažen je kao jedna od institucionalnih opcija za suzbijanje korupcije, s tim što ova njegova uloga i značaj variraju u pravnim sistemima. U zemljama u kojima je korupcija naglašena crta birokratskog mentaliteta, povećana su očekivanja od ove institucije i ne bez razloga, ombudsmanu je poverena i jedna od vodećih uloga. Prednost ombudsmana jeste u njegovoj otvorenosti i pristupačnosti, autoritetu i poverenju. Građani se na jednostavan način obraćaju ombudsmanu i onu očekuju da deluje odmah i delotvorno, za razliku od sudske vlasti. Postupak pred sudom je najčešće spor, vrlo često i neefikasan, a i sudovi i tužilaštvo mogu biti opterećeni korupcijom ili političkom pristrašnošću, što je bio adekvatan argument da se ombudsman posmatra izvan svoje tradicionalne uloge. Nadalje posmatarano, institucija ombudsmana ima širok mandat za istraživanje slučajeva loše uprave, nezakonitog i nepravilnog rada državnih službenika. U najvećem broju slučajeva loša uprava predstavlja rezultat korupcije. U sistemu javne uprave, agencije i tela nemaju odgovarajuću samostalnost jer su pod kontrolom izvršne vlasti, dok je ombudsman nezavisna institucija, a to je ono što u današnjim uslovima uliva poverenje kod građana da će njihova pritužba ili obaveštenje biti razmotreni u skladu sa propisima i načelom pravičnosti.

KLJUČNE REČI: 

ombudsman, borba protiv korupcije, građani, političke institucije, državni službenici.

LITERATURA: