OGRANIČENJE LJUDSKIH PRAVA U VREME PANDEMIJE COVID-19 I USKLAĐIVANJE SA EVROPSKIM VREDNOSTIMA

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 63-74

AUTOR(I): Dragan Bataveljić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.063B

SAŽETAK:

Situacija u kojoj se našlo čovečanstvo početkom 2020. godine uzrokovano virusom Covid-19, imala je, ima i imaće veliki uticaj na ljudska prava širom sveta. Naime, u najvećem broju današnjih država uvedene su različite mere u cilju suzbijanja pandemije i širenja virusa, propisivanjem ograničenja kretanja, zatvaranja granica, onemogućavanjem kretanja (u nekim slučajevima) između pojedinih gradova unutar određenih država, uvođenjem „policijskog“ časa u različitim vremenskim trajanjima, zabranom rada ugostiteljskih i drugih objekata ili ograničavanjem njihovog radnog vremena i slično. Pritom je od odlučujućeg značaja da li se uvođenje ovih mera vrši na unapred predviđen način propisan važećim zakonskim propisima i u skladu sa međunarodnim standardima, pre svega sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i utvrđenim evropskim vrednostima. Aktuelna pandemija koja je zahvatila skoro ceo svet i mere koje države preduzimaju u borbi protiv ove bolesti, stavili su zaštitu ljudskih prava pred brojne nove izazove. Zbog toga je neophodno da izvršimo detaljnu analizu i ukažemo na eventualno kršenje ljudskih prava i sloboda, ali i da prilagodimo trenutne napore aktuelnoj situaciji i uskladimo svoje nacionalno zakonodavstvo sa evropskim standardima i važećim međunarodnim dokumentima. To je potrebno kako bismo se izborili sa novim izazovima i mogućim dodatnim merama o kojima se u svakodnevnom životu, veoma često, govori. Pored toga, od januara 2020. godine suočeni smo sa više izazova vezanih za pravo na slobodu izbora, jer sloboda, u svom najopštijem smislu podrazumeva slobodu izbora čoveka da se opredeli između različitih mogućnosti i da suvereno donosi odluke.

KLJUČNE REČI: 

Covid-19, ljudska prava, sloboda izbora, pandemija, evropske vrednosti, Konvencija o ljudskim pravima, vanredno stanje, Republika Srbija.

LITERATURA: