OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE U INTERESU SUSEDA U RIMSKOM PRAVU

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 53-59

AUTOR(I): Milica Sovrlić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.053S

SAŽETAK:

Pravo svojine je u rimskom društvu od najstarijeg perioda podvrgavano različitim ograničenjima. Granice potpunoj slobodi raspolaganja postavljali su moralni i religijski razlozi, javni interes, susedski odnosi. Ograničenje svojine u interesu suseda nastalo je tokom ranog rimskog perioda. Prva ograničenja potiču iz Zakona XII tablica i uglavnom su se odnosila na regulisanje odnosa među susedima pri upotrebi poljoprivrednog zemljišta. Kasnije, a na ovim temeljima i uz nove potrebe života susedsko pravo se samo razvijalo i dopunjavalo.

KLJUČNE REČI: 

svojina, ograničenje prava svojine, susedsko pravo, zaštita svojine u susedskim odnosima.

LITERATURA: