MERE BEZBEDNOSTI PREMA JUGOSLOVENSKOM KRIVIČNOM ZAKONIKU OD 1929. GODINE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 35-43

AUTOR(I): Biljana Gavrilović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.035G

SAŽETAK:

Predmet analize su mere bezbednosti prema jugoslovenskom Krivičnom zakoniku od 1929. godine. Značaj analize mera bezbednosti iz Krivičnog zakonika od 1929. godine ogleda se u tome što je njime učinjena prekretnica u razvitku krivičnog prava na prostoru Srbije, s obzirom na to da su u njemu prvi put bile propisane mere bezbednosti u registru krivičnih sankcija. Stoga, cilj je da se kroz analizu mera bezbednosti iz Krivičnog zakonika od 1929. godine, ukaže na osnove na kojima je izgrađen današnji sistem krivičnih sankcija.

KLJUČNE REČI: 

mere bezbednosti, krivične sankcije, sociološka škola, kaznena filozofija.

LITERATURA: