Učenje darovitih u izmenjenom društvenom kontekstu

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 615-626)

AUTOR(I): Katarina D. Čikoš

E-ADRESA: kcikos95@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.615C

SAŽETAK:

Pandemija koronavirusa je prouzrokovala potpunu reor- ganizaciju obrazovnog sistema. Tako je celokupan proces obrazovanja počeo da se odvija onlajn, upotrebom različitih platformi i digitalnih alata. To podrazumeva određenu adaptaciju rada učitelja, nastavnika i učenika. U izmenjenim uslovima daroviti učenici predstavljaju posebno osetljivu grupu pojedinaca zato što rad sa njima zahteva dosta pažnje, stimulativno okruženje, te proces učenja treba da prati njihove potrebe i interesovanja kako bi u potpunosti mogli da razviju svoje potencijale. Postavljaju se pitanja: da li učenje u izmenjenom društvenom kontekstu deluje stimulativno na razvoj potencijala kod darovitih učenika, i da li ono prati njihove potrebe i interesovanja. Cilj ovog rada se ostvaruje na teorijskom nivou, primenom metode teorijske analize i tehnike analize sadržaja. Pedagoške implikacije ovog rada se ogledaju u unapređivanju optimalnih uslova za obrazovanje darovitih u izmenjenom društvenom kontekstu.

KLJUČNE REČI:

koronavirus, onlajn učenje, daroviti, učenici

LITERATURA:

Vučković, B. (2016). Google Classrooms and its application in teaching. Čačak: Fakultet tehniĉkih nauka.

Živković, P. (2020). Uputstvo za korišćenje servisa Google Classroom i Google Meet za profesore. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. Retrieved 21 May, 2021 from the World Wide Web http://support.tmf.bg.ac.rs/ticket/pictures/GOOGLE_CLASSROOM_ZA_PROFESOREv4.pdf.

Kalamković, S., Halaši, T. i Kalamković, M. (2013). Uĉenje na daljinu primijenjeno u nastavi osnovne škole. Croatian Journal of Education: Hrvatski ĉasopis za odgoj i obrazovanje, 15(3), 251–269.

Koceska, N., Koceski, S., Pucovski, B., Mitkovska, V. K. & Lazovski, A. (2020). Investigating the Effects of Online and Flipped Classroom Approach during COVID-19 Pandemic. Intro 2020, October 30th 2020. (42–47). Zrenjanin: Technical Faculty “Mihajlo Pupin”.

Kokan, N., Tomić, J. i Grubišić, A. (2014).  Sustav  Moodle  u  nastavi  hrvatskog  jezika. Školski vjesnik časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 63(3), 367–379.

Marjanica, F., Projić, A., Seser, T. i Marjanica, M. (2020). Utjecaj suvremenih komunikacijskih tehnologija na online uĉenje studenata. STED Journal, 2(2), 98–105.

Nikolić, M., Grandić, R. & Pavlović, M. (2017). Competencies of preschool teachers for work with  gifted  children. Inovacije  u  nastavi  –  ĉasopis  za  savremenu  nastavu, 30(1), 43–54.

Rister, D. (2006). Online ispitivanje. Edupoint, VI(41), 4–14.

Rister, D. (2008). E-uĉenje za darovite srednjoškolce. Edupoint, VIII(62), 6–12.

Ristić, M. (2009). E-uĉenje – potencijali za podršku darovitim uĉenicima. Daroviti i društvena elita, 15, 519–534.

Siegle, D. (2005). Six Uses of the Internet Develop Students’ Gifts and Talents, Gifted child today. Techology, 28(2), 30–36.

Sokaĉ, L. (2020). Virtualni sastanci kao novi oblik suvremene poslovne komunikacije u digitalnom okruženju. Doktorska disertacija. Univerzitet Sever, Univerzitetski centar Koprivica.

Stepanović, S. (2020). Uticaj pandemije korona virusa na obrazovanje. Nastava i vaspitanje, 69(2), 183–196.

Ćamilović, D. (2013). Visokoškolsko obrazovanje na daljinu. Tranzicija, 15(31). Retrieved 20 May, 2021 from the World Wide Web https://hrcak.srce.hr/search/?show=results&stype=1&c%5B0%5D=article_search&t%5B0%5D=%C4%87amilovi%C4%87.

Feldbusen, J. F. & Wyman, A. R. (1980). Super Saturdays: Design and implementations of Purdue′s special programs for giftted children, Gifted Child Quartely.

Hasan, N. & Khan, N. H. (2020). Online teaching-learning during Covid-19 pandemic: Students’ Perspective. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 8(4), 202–213.

Halilović, N. (2020). Online nastava vjerouĉitelja u okolnostima pandemije. Novi Muallim, 21(84), 22–28.

Hodžić-Božić, N., Budišćak, I. & Botiĉki, I. (2008). Online provjeravanje programskih zadataka unutar sistema za uĉenje AhyCo. Eng. Rev., 28(1), 51–60.

Husić, M. i Imširović, F. (2020). Iskustvo online nastave u Behram-Begovoj medresi za vrijeme pandemije koronavirusa 2020. godine. Novi Muallim, 21(84), 29–39.

Winner, E. (2005). Darovita djeca. Zagreb: Lekenik, Ostvarenje d.o.o.