Физичка активност код деце и адолесцената са повишеним и високим крвним притиском

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 593-600)

АУТОР(И): Драган С. Радовановић

Е-АДРЕСА: dragan.radovanovic@fsfv.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.593R

САЖЕТАК:

Вредност крвног притиска код деце узраста једне до 12 година заснива се на нормативној расподели крвног притиска код здраве деце нормалне телесне масе и тумачи се на основу пола, узраста и висине детета. Нормалним вредностима се сматрају све ниже од 90 перцентима, повишеним крвним притиском се означавају вредности између 90 и 95 перцентима, а високим крвним притиском или хипертензијом се сматрају све вредности изнад 95 перцентима. Због потребе за специјализованим манжетнама различитих величина и сложености тумачења вредности крвног притиска неопходно је да се мерења крвног притиска код деце врше стан- дардизованим процедурама у педијатријским ординацијама. Деца и адолесценти са повишеним крвним притиском и хипертензијом треба да у терапијском смислу измене начин живота што подразумева: смањење телесне масе, редовно бављење физичком активношћу, посебан приступ исхрани и смањење стреса. Трајање, учесталост и/или интензитет физичке активности може се повећати кроз повећање спонтане физичке активности, организоване програме физичког вежбања или бављење спортом. Важно је пружити деци и адолесцентима са повишеним вредностима крвног притиска и хипертензијом једнаке могућности и подстицаје за учешће у физичким активно- стима које им пружају задовољство, нуде разноврсност и које одговарају њиховом узрасту и способностима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

физичка активност, крвни притисак, деца, адолесценти.

ЛИТЕРАТУРА:

Chen, X. & Wang, Y. (2008). Tracking of blood pressure from childhood to adulthood: a systematic review and meta–regression analysis. Circulation, 117(25), 3171–3180.

Damasceno, M. M., de Araújo, M. F., de Freitas, R. W., de Almeida, P. C. & Zanetti, M. (2011). The association between blood pressure in adolescents and the consumption of fruits, vegetables and fruit juice-an exploratory study. Journal of Clinical Nursing, 20(11–12), 1553–1560.

Farpour-Lambert, N. J., Aggoun, Y., Marchand, L. M., Martin, X. E., Herrmann, F. R., & Beghetti, M. (2009). Physical activity reduces systemic blood pressure and improves early markers of atherosclerosis in pre-pubertal obese children. Journal of the American College of Cardiology, 54(25), 2396–2406.

Flynn, J. T., Kaelber, D. C., Baker-Smith, C. M., Blowey, D., Carroll, A. E., Daniels, S. R., de Ferranti, S. D., Dionne, J. M., Falkner, B., Flinn, S. K., Gidding, S. S.,

Goodwin, C., Leu, M. G., Powers, M. E., Rea, C., Samuels, J., Simasek, M., Thaker, V. V., Urbina, E. M. & SUBCOMMITTEE ON SCREENING AND MANAGEMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN (2017). Clinical

Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics, 140(3), e20171904.

Lurbe, E., Agabiti-Rosei, E., Cruickshank, J. K., Dominiczak, A., Erdine, S., Hirth, A., Invitti, C., Litwin, M., Mancia, G., Pall, D., Rascher, W., Redon, J., Schaefer, F., Seeman, T., Sinha, M., Stabouli, S., Webb, N. J., Wühl, E. & Zanchetti, A. (2016). 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Journal of Hypertension, 34(10), 1887– 1920.

Radovanović, D. & Bjelaković, B. (2021). Association between levels of physical activity  and  blood  pressure  values  in   preschool   and   primary   school children. Journal of the Association of Preventive Paediatrics of Serbia, 7(1–2), 18–21.

Sieverdes, J. C., Mueller, M., Gregoski, M. J., Brunner-Jackson, B., McQuade, L., Matthews, C. & Treiber, F. A. (2014). Effects of Hatha yoga on blood pressure, salivary α-amylase, and cortisol function among normotensive and prehypertensive youth. Journal of Alternative and Complementary medicine, 20(4), 241–250.

Song, P., Zhang, Y., Yu, J., Zha, M., Zhu, Y., Rahimi, K. & Rudan, I. (2019). Global Prevalence of Hypertension in Children: A Systematic  Review  and  Meta- analysis. JAMA Pediatrics, 173(12), 1154–1163.

Strambi, M., Giussani, M., Ambruzzi, M. A., Brambilla, P., Corrado, C., Giordano, U., Maffeis, C., Maringhin, S., Matteucci, M. C., Menghetti, E., Salice, P., Schena, F., Strisciuglio, P., Valerio, G., Viazzi, F., Virdis, R. & Genovesi, S. (2016). Novelty in hypertension in children and adolescents: focus on hypertension during the first year of life, use and interpretation of ambulatory blood pressure monitoring, role of physical activity in prevention and treatment, simple carbohydrates and uric acid as risk factors. Italian journal of pediatrics, 42(1), 69.

World Health Organization (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization

Yang, Q., Zhang, Z., Kuklina, E. V., Fang, J., Ayala, C., Hong, Y., Loustalot, F., Dai, S., Gunn, J. P., Tian, N., Cogswell, M. E. & Merritt, R. (2012). Sodium intake and blood pressure among US children and adolescents. Pediatrics, 130(4), 611–619.

Yun, M., Li, S., Sun, D., Ge, S., Lai, C. C., Fernandez, C., Chen, W., Srinivasan, S. R., & Berenson, G. S. (2015). Tobacco smoking strengthens the association of elevated blood pressure with arterial stiffness: the Bogalusa Heart Study. Journal of Hypertension, 33(2), 266–274.