PERSONA DRAMATIS U DRAMI „VIŠNJIK“ ANTONA ČEHOVA

Lipar, 71 (2020), str. 63-81

AUTOR: Jasmina B. Tešović

E-ADRESA: tesovicbjasmina@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.063T

SAŽETAK:

U radu se bavimo tumačenjem drame Višnjik (1901), poslednjeg dramskog komada koji je Čehov napisao, s osvrtom na neobično dramaturško rešenje, kada je u pitanju status glavnog protagoniste. Umesto personae dramatis svojstvene ondašnjem teatru, Čehov za glavnog junaka svoje drame bira jedan voćnjak tj. odabira kategoriju prostora. S obzirom na izuzetnu svesnost i promišljenost Čehovljeve dramaturgije, ovim izborom se potvrđuje ne tek njegovo nezadovoljstvo zatvorenošću moderne pozornice, tzv. scene-kutije, već i distanciranje od preovlađujuće, savremene slike sveta, koja se, zahvaljujući geometrijskom prostoru scene, zasnivala na potpunom poverenju u razum. Dramski prostori imaginarnog, prepoznati u onim neizgovorljivim trenucima kada ljudsko biće neposredno reaguje na svoju životnu situaciju, suprotstavljeni su objektivnom svetu smrti u drami Višnjik.

KLJUČNE REČI:

prostor, persona dramatis, scena-kutija, smrt, ćutanje, Čehov

LITERATURA:

 • Bašlar 2005: G. Bašlar, Poetika prostora, Čačak: Gradac.
 • Bašović 2008: A. Bašović, Čehov i prostor, Novi Sad: Sterijino pozorje. Vilijams 1979: R. Vilijams, Drama od Ibzena do Brehta, Beograd: Nolit.
 • Ibersfeld 1981: A. Ibersfeld, Aktancijalni model u pozorištu, u: Mirjana Miočinović (prir.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 84-117.
 • Lukač 1978: Đ. Lukač, Istorija razvoja moderne drame, Beograd: Nolit.
 • Markus 1981: S. Markus, Strategija dramskih lica, u: Mirjana Miočinović (prir.),
 • Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 201-213.
 • Sondi 1995: P. Sondi, Teorija moderne drame, Beograd: Lapis.
 • Surio 1981: E. Surio, Dramaturške funkcije, u: Mirjana Miočinović (prir.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 57-83.
 • Stajan 1981: Dž. L. Stajan, Komunikacija u drami, u: Mirjana Miočinović (prir.),
 • Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 214-243.
 • Fergason 1979: F. Fergason, Pojam pozorišta, Beograd: Nolit. Hristić 1981: J. Hristić, Čehov, dramski pisac, Beograd: Nolit.